Tietosuojaseloste
Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://lviassa.fi/

Tietosuojaseloste 18.3.2020
LVI-Ässä Ky:n Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
LVI-Ässä Ky
Yhteystiedot: Kullekuja 1 94400 Keminmaa
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
LVI-Ässä Ky / Olli-Pekka Rautio Kullekuja 1 94400 Keminmaa puh. 0400-570 446 olli-pekka.rautio@pp.inet.fi
Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty.

2. Rekisteröidyt
Rekisteröityjä ovat LVI-Ässä Ky:n kotisivujen yhteydenottopyyntölomakkeella yhteystietonsa jättäneet potentiaaliset asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään LVI-Ässä Ky:n palveluiden myyntiin sekä markkinointiin ja viestintään.
Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee sivustojen käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka käyttäjät ovat itse toimittaneet sivustoilla olevalla yhteydenotto -lomakkeilla tai sivuston kautta sähköpostilla.
Henkilötietoja kerätään, jotta LVI-Ässä Ky voi lähettää yhteystietonsa jättäneille kohdennettuja yhteydenottoja ja markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, voi käyttäjä pyytää henkilökohtaisesti ja kirjallisesti tietojensa käytön lopettamisen tai niiden poistamisen.
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Verkkosivuston lomakkeella kerättävät tiedot:
*nimi
*osoite
*puhelinnumero
*haluttu palvelu
*sähköposti
Tietosuojaseloste 18.3.2020
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti
osoitteeseen LVI-Ässä Ky, Kullekuja 1 94400 Keminmaa

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.
Tietosuojaseloste 18.3.2020

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Käsittelyn kesto
Tietoja säilytetään pääasiassa niin kauan, kun yhteystietojen antaja on LVI-Ässä Ky:lle potentiaalinen asiakas. Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan kolmen vuoden välein.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Tietoturva ja hyväksyntä
Kaikki henkilötietoja sisältävät palvelimet, laitteet ja tietojärjestelmät on suojattu teknisesti ja hallinnollisesti.
Yhteystietolomakkeen täyttäjä antaa henkilötiedot toimittamalla rekisterinpitäjälle oikeuden käyttää tietoja tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.